lørdag 6. august 2011

22. Juli 2011

Jeg har alltid vært glad i byen min, og følt meg heldig og priviligert som er en av få som har fått lov å bli født i Norge. Ekstra glad i, og stolt av, byen, landet, folket, regjeringen, statsministeren, brannvesen og andre redningsfolk er jeg nå, etter 22. juli. Det var en STOR og utrolig rørende opplevelse å være i Oslo under rosesermonien. Jeg er ikke personlig berørt av tragedien, men tankene går selvfølgelig til alle de rundt om som er det, og selvfølgelig til alle ungdommene som på en så brutal måte mistet livet.

- Posted using BlogPress from my iPad

Location:Oslo

Ingen kommentarer: